همخوانی صبح قیام

اطلاعات نغمه

گروه‌های همخوانی سلام

به سرپرستی: سیدهادی‌گرسویی
تهیه شده در: کانون هنر قطره

بازنشر از: نغمینو

همخوانی «صبح قیام»

ویژه ولادت موعود آل محمد
کپی لینک کوتاه
COPIED
https://naghmino.ir/?p=551 COPIED

متن نغمه

یا بقیة الله الاعظم یا اباصالح المهدی السلام علیک

گل زهرا سلام گل احمد گل نرگس

گل امید حسن یوسف زهرا

ز خداوند و رسولان و امامان و همه منتظران باد سلامت

همه مشتاق پیامت همگان منتظر صبح قیامت

تو شه ارض و سمائی تو فقط منتقم خون خدایی

تو امید دل مایی همه چشم به راهت همه مشتاق نگاهت

چه شود تا که ببندی به حرم قامت و آن نغمه قد قامتت آید

و فریاد انا المهدی ات از خلق برد هوش

جهان جمله شود گوش

الا یا اهل العالم انا بقیة الله

باز شوری است که در جان جهان افتاده

عالم از حادثه ای در هیجان افتاده

از غبار قدمش درد دوا بردارد

آمده حضرت عیسی که شفا بردارد

هاتفی گفت سحر می رسد از راه بیا

همچو عباس قمر میرسد از راه بیا

باز عالم شده محو روی جانان امشب

پهن شد سفره احسان کریمان امشب

بس که شد لطف خداوند فراوان امشب

می شود هر چه گدا هست سلیمان امشب

جلوه کوثری حضرت زهرا آمد

آخرین حیدر کرار به دنیا آمد

السلام ای آل یاسین السلام ای آل طاها یابن الزهرا

آمده بر دو جهان حضرت دریا به به

بر رُخش جلوه آقایی طاها به به

دلبری کرده به لبخند ز بابا به به

آمده در بر نرگس گل زهرا به به

السلام ای آل یاسین السلام ای آل طاها یابن الزهرا

دوباره دارد سرم هوایت

دلم امیدت لبم نوایت

من و توسل به دست هایت

تو و ترحم به بی نوایت

من و نشستن سر مسیرت

عزیز نرگس منم اسیرت

اسیر چشمان دل پذیرت

فقیر یک لحظه اعتنایت

دلم گرفته بهانه تو

فدای اشک شبانه تو

نیایش عاشقانه تو

فدای حال خوش دعایت

چرا نشانه نداری آقا

بگو کجا خانه داری آقا

فدای همسایه های خوبت

فدای عشاق بی ریایت

صفای احمد خلوص مولا

قنوت زینب قیام زهرا

تبر به دوش تبار طاها

ز کعبه کی میرسد صدایت

السلام ای آل یاسین السلام ای آل طاها یابن الزهرا

مشاهده کامل

همخوانی «صبح قیام»

ویژه ولادت موعود آل محمد

اطلاعات نغمه

گروه‌های همخوانی سلام

به سرپرستی: سیدهادی‌گرسویی
تهیه شده در: کانون هنر قطره

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

یا بقیة الله الاعظم یا اباصالح المهدی السلام علیک

گل زهرا سلام گل احمد گل نرگس

گل امید حسن یوسف زهرا

ز خداوند و رسولان و امامان و همه منتظران باد سلامت

همه مشتاق پیامت همگان منتظر صبح قیامت

تو شه ارض و سمائی تو فقط منتقم خون خدایی

تو امید دل مایی همه چشم به راهت همه مشتاق نگاهت

چه شود تا که ببندی به حرم قامت و آن نغمه قد قامتت آید

و فریاد انا المهدی ات از خلق برد هوش

جهان جمله شود گوش

الا یا اهل العالم انا بقیة الله

باز شوری است که در جان جهان افتاده

عالم از حادثه ای در هیجان افتاده

از غبار قدمش درد دوا بردارد

آمده حضرت عیسی که شفا بردارد

هاتفی گفت سحر می رسد از راه بیا

همچو عباس قمر میرسد از راه بیا

باز عالم شده محو روی جانان امشب

پهن شد سفره احسان کریمان امشب

بس که شد لطف خداوند فراوان امشب

می شود هر چه گدا هست سلیمان امشب

جلوه کوثری حضرت زهرا آمد

آخرین حیدر کرار به دنیا آمد

السلام ای آل یاسین السلام ای آل طاها یابن الزهرا

آمده بر دو جهان حضرت دریا به به

بر رُخش جلوه آقایی طاها به به

دلبری کرده به لبخند ز بابا به به

آمده در بر نرگس گل زهرا به به

السلام ای آل یاسین السلام ای آل طاها یابن الزهرا

دوباره دارد سرم هوایت

دلم امیدت لبم نوایت

من و توسل به دست هایت

تو و ترحم به بی نوایت

من و نشستن سر مسیرت

عزیز نرگس منم اسیرت

اسیر چشمان دل پذیرت

فقیر یک لحظه اعتنایت

دلم گرفته بهانه تو

فدای اشک شبانه تو

نیایش عاشقانه تو

فدای حال خوش دعایت

چرا نشانه نداری آقا

بگو کجا خانه داری آقا

فدای همسایه های خوبت

فدای عشاق بی ریایت

صفای احمد خلوص مولا

قنوت زینب قیام زهرا

تبر به دوش تبار طاها

ز کعبه کی میرسد صدایت

السلام ای آل یاسین السلام ای آل طاها یابن الزهرا

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=551
00:00
  • همخوانی «صبح قیام» 00:00
00:00
  • همخوانی «صبح قیام» 00:00
00:00
00:00
  • همخوانی «صبح قیام» 00:00