جستجو

دسته‌بندی: ادعیه، زیارات و مناجات

دعا، زیارت و مناجات، ارتباط بین مخلوق و خالق و جانشین خالق است و هرچه این ارتباط پر رنگ تر باشد، زندگی نیز رنگ و بوی معنوی و خدایی بیشتر خواهد داشت. در این دسته از نغمه های اپلیکیشن نغمینو، ادعیه، زیارات و مناجات های استودیویی را به همراه اطلاعات، متن دعا، صوت و ویدیوی باکیفیت قرار داده ایم.

دسته‌بندی: ادعیه، زیارات و مناجات

دعا، زیارت و مناجات، ارتباط بین مخلوق و خالق و جانشین خالق است و هرچه این ارتباط پر رنگ تر باشد، زندگی نیز رنگ و بوی معنوی و خدایی بیشتر خواهد داشت. در این دسته از نغمه های اپلیکیشن نغمینو، ادعیه، زیارات و مناجات های استودیویی را به همراه اطلاعات، متن دعا، صوت و ویدیوی باکیفیت قرار داده ایم.

نجوای استودیویی بک عرفتک
نجوای استودیویی بک عرفتک

نجوای استودیویی «بک عرفتک»

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی

نجوای استودیویی «بک عرفتک»

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی
00:00
  • نجوای استودیویی «بک عرفتک» 00:00
نجوای استودیویی مولای مولای
نجوای استودیویی مولای مولای

نجوای استودیویی «مولای یا مولای»

فرازی از مناجات امیرالمؤمنین

نجوای استودیویی «مولای یا مولای»

فرازی از مناجات امیرالمؤمنین
00:00
  • نجوای استودیویی «مولای یا مولای» 00:00
دعای افتتاح استودیویی
دعای افتتاح استودیویی

دعای استودیویی «افتتاح»

دستور امام زمان به شیعیان

دعای استودیویی «افتتاح»

دستور امام زمان به شیعیان
00:00
  • دعای استودیویی «افتتاح» 00:00
مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه استودیویی
مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه استودیویی

نجوای استودیویی «مناجات امیر در مسجد کوفه»

زبان نجوای علی

نجوای استودیویی «مناجات امیر در مسجد کوفه»

زبان نجوای علی
00:00
  • نجوای استودیویی «مناجات امیر در مسجد کوفه» 00:00
نجوای استودیویی عصیناک
نجوای استودیویی عصیناک

نجوای استودیویی «عصیناک»

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی

نجوای استودیویی «عصیناک»

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی
00:00
  • نجوای استودیویی «عصیناک» 00:00
نجوای استودیویی مأوا
نجوای استودیویی مأوا

نجوای استودیویی «مأوا»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از مناجات المعتصمین)

نجوای استودیویی «مأوا»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از مناجات المعتصمین)
00:00
  • نجوای استودیویی «مأوا» 00:00
نجوای استودیویی تمنا
نجوای استودیویی تمنا

نجوای استودیویی «تمنا»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از مناجات التائبین)

نجوای استودیویی «تمنا»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از مناجات التائبین)
00:00
  • نجوای استودیویی «تمنا» 00:00
نجوای استودیویی دل آرام
نجوای استودیویی دل آرام

نجوای استودیویی «دل آرام»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از مناجات المحبین)

نجوای استودیویی «دل آرام»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از مناجات المحبین)
00:00
  • نجوای استودیویی «دل آرام» 00:00
فرازی از دعای افتتاح استودیویی
فرازی از دعای افتتاح استودیویی

نجوای استودیویی «نجوا»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از دعای افتتاح)

نجوای استودیویی «نجوا»

مجموعه قرار بهشت(فرازی از دعای افتتاح)
00:00
  • نجوای استودیویی «نجوا» 00:00
نجوای استودیویی ستایش
نجوای استودیویی ستایش

نجوای استودیویی «ستایش»

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی

نجوای استودیویی «ستایش»

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی
00:00
  • نجوای استودیویی «ستایش» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟