دسته‌بندی: امیرالمؤمنین

دسته‌بندی: امیرالمؤمنین

همخوانی شاهکار آفرینش
همخوانی شاهکار آفرینش

همخوانی «شاهکار آفرینش»

شادیانه عید غدیر

همخوانی «شاهکار آفرینش»

شادیانه عید غدیر
00:00
  • همخوانی «شاهکار آفرینش» 00:00
همخوانی مستور
همخوانی مستور

همخوانی «مستور»

زمین به دست ابوتراب آرام می گیرد

همخوانی «مستور»

زمین به دست ابوتراب آرام می گیرد
00:00
  • همخوانی «مستور» 00:00
سرود گره گشا
سرود گره گشا

همخوانی «گره گشا»

در وصف مولای غدیر

همخوانی «گره گشا»

در وصف مولای غدیر
00:00
  • همخوانی «گره گشا» 00:00
همخوانی بی بدیل
همخوانی بی بدیل

همخوانی «بی بدیل»

در شأن مولای بی همتا

همخوانی «بی بدیل»

در شأن مولای بی همتا
00:00
  • همخوانی «بی بدیل» 00:00
همخوانی عالم تاب
همخوانی عالم تاب

همخوانی «عالم تاب»

در شأن صاحب غدیر

همخوانی «عالم تاب»

در شأن صاحب غدیر
00:00
  • همخوانی «عالم تاب» 00:00
همخوانی بهانه
همخوانی بهانه

همخوانی «بهانه»

در توصیف امیر غدیر

همخوانی «بهانه»

در توصیف امیر غدیر
00:00
  • همخوانی «بهانه» 00:00
سرود کودکانه شادی و شور غدیر
سرود کودکانه شادی و شور غدیر

نوای استودیویی «شادی و شور غدیر»

شادیانه کودکانه غدیر

نوای استودیویی «شادی و شور غدیر»

شادیانه کودکانه غدیر
00:00
  • نوای استودیویی «شادی و شور غدیر» 00:00
نوای استودیویی امیر بی نظیر
نوای استودیویی امیر بی نظیر

نوای استودیویی «امیر بی نظیر»

در ولای امیرالمؤمنین

نوای استودیویی «امیر بی نظیر»

در ولای امیرالمؤمنین
00:00
  • نوای استودیویی «امیر بی نظیر» 00:00
نوای استودیویی ولایت حیدر
نوای استودیویی ولایت حیدر

نوای استودیویی «ولایت حیدر»

در سرور و شادی ولایت مولا

نوای استودیویی «ولایت حیدر»

در سرور و شادی ولایت مولا
00:00
  • نوای استودیویی «ولایت حیدر» 00:00
نوای استودیویی بر خلق عالم
نوای استودیویی بر خلق عالم

نوای استودیویی «بر خلق عالم»

شادیانه عید غدیر

نوای استودیویی «بر خلق عالم»

شادیانه عید غدیر
00:00
  • نوای استودیویی «بر خلق عالم» 00:00