جستجو
سرود مرد غدیر

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با صدای: سید هادی گرسویی

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «مرد غدیر»

در شأن صاحب غدیر
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=612 کپی شد

متن نغمه

علی علی

غیر از علی که خوانده محمد برادرش

غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش

غیر از علی که داده خدا فتح خیبرش

غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش

غیر از علی که زیر لوا هست محشرش

غیر از علی که زینب کبراست دخترش

غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد

غیر از علی که قاتل خود را پناه داد

علی علی

شیری که سر گرفت ز عمر دلیر کیست

میری که بود مونس فرد فقیر کیست

پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست

مردی که دیو نفس به راه شد اسیر کیست

در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست

بر مسلمین به جان پیمبر امیر کیست

انصاف کو مروت و مردانگی کجاست

آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست

علی علی

مولای اولیای خد کیست جز علی

گیرمنده لوای خدا کیست جز علی

دست گره گشای خدا کیست جز علی

مصداق هل اتی ی خدا کیست جز علی

ممدوح انما ی خدا کیست جز علی

روی خدا نمای خدا کیست جز علی

مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجاست

حیدر کجا فراری جنگ احد کجا

علی علی

ناد علیا به هوای نجف

یاد حرم برده قرارم ز کف

حیدر کرار علیک السلام

عشق فقط حب علی والسلام

مشاهده کامل

نوای استودیویی «مرد غدیر»

در شأن صاحب غدیر

اطلاعات نغمه

با صدای: سید هادی گرسویی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

علی علی

غیر از علی که خوانده محمد برادرش

غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش

غیر از علی که داده خدا فتح خیبرش

غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش

غیر از علی که زیر لوا هست محشرش

غیر از علی که زینب کبراست دخترش

غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد

غیر از علی که قاتل خود را پناه داد

علی علی

شیری که سر گرفت ز عمر دلیر کیست

میری که بود مونس فرد فقیر کیست

پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست

مردی که دیو نفس به راه شد اسیر کیست

در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست

بر مسلمین به جان پیمبر امیر کیست

انصاف کو مروت و مردانگی کجاست

آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست

علی علی

مولای اولیای خد کیست جز علی

گیرمنده لوای خدا کیست جز علی

دست گره گشای خدا کیست جز علی

مصداق هل اتی ی خدا کیست جز علی

ممدوح انما ی خدا کیست جز علی

روی خدا نمای خدا کیست جز علی

مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجاست

حیدر کجا فراری جنگ احد کجا

علی علی

ناد علیا به هوای نجف

یاد حرم برده قرارم ز کف

حیدر کرار علیک السلام

عشق فقط حب علی والسلام

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=612
00:00
  • نوای استودیویی «مرد غدیر» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «مرد غدیر» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «مرد غدیر» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟