جستجو
همخوانی پابوس طوس

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

صلی الله علیک یا ابالحسن یا علی بن موسی الرضا المرتضی

اللهم إنی وقفت علی باب من أبواب بیوت نبیک صلواتک علیه و آله أ أدخل یا رسول الله أ أدخل یا حجت الله

نازم بدین صحن و سرایت

سایه گل دسته هایت

بر تمام مردم ایران

شد قبله ام باب الرضایت

کعبه ام ایوان طلایت

ما و حج حضرت سلطان

بال ملائک زیر پای زائران مرقد تو

عرشیان در حسرت کویت

نور و فروغ آسمان ها پرتویی از گنبد تو

عطر جنت عطر گیسویت

حرم تو عرش خدا

جمال تو شمس الضحی

عزیز دل فاطمه

بوی کربلاس عطر دلربای نسیمت

دل هوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

پر میگره دل یه روز سر بام تو

من اسیر دام تو مثل همین یا کریمت

دل هوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

بر کویر تشنه دل

رحمت تو میشه نازل

ابر آسمون می باره

میدرخشه نور امید

امشب آرمیده خورشید

روی دامن ستاره

آیینه ذات خدا

نور دیده مرتضی

یا ضامن آهو مدد

یا علی موسی الرضا

جون من فدای دل رئوف و رحیمت

دل خوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

پر میگره دل یه روز سر بام تو

من اسیر دام تو مثل همین یا کریمت

دل هوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

شهریارم از الستی

هشتمین امامم هستی

بی قرین و بی مثالی

ای پناه و جان ایران

ما رعیت و تو سلطان

شاه و والی الموالی

تویی قبله دلها

همه قطره تو دریا

همه پست و تو والا

همه خار و تو اسطوره گلها

تو غریب الغربایی و معین الضعفایی

و به هر درد دوایی تو خداوند سخایی

فقیریم و فقیریم و عشق است فقیری که تو حج فقرایی

تو جانانی و سلطان تو گوینده قرآن

همه خار و خس کوی تو هستیم رضا جان

نه فقط ما

که گدای کرم توست هزاران چو سلیمان

و عجب نیست اگر موسی عمران به میان حرم تو بشود خادم و دربان

و عجب نیست اگر اگر عیسی مریم ز دو چشمان تو جان گیرد و او بر تن اموات دهد جان

و عجب نیست که جبریل امین خاک در کفش کنت را ببرد بهر تبرک به جنان

و عجب نیست که عشق تو شود آتش دوزخ چو گلستان

عجب اینجاست که با این جبروتت شده ای ضامن آهوی بیابان

و عجب نیست همان آهوی وحشی که تو ضامن شدی از لطف و کرامت

شود ضامن مردم به قیامت

سلام ای پسر حضرت زهرا

تویی شاه و امیرم

همه آرزویم بوسه ای از خاک ضریح تو بگیرم

و همان لحظه بمیرم

که آرام شود این دل زارم

قرارم نگارم همه دار و ندارم

اگرچه که من این مایه ندارم

ولی آرزو دارم که بیایی دم مرگم به کنارم

و یا پا بگذاری به روی خاک مزارم

همان لحظه سر از خاک برارم

و دو دستم به روی سینه گذارم

و بگویم سلام ای پسر حضرت زهرا

پسر فاطمه

آموخته ای مرا که امامم از پدر مهربانتر است

حالا من چشم به راه پدری مهربانتر از پدرم

سلام یوسف زهرا

یوسف زهرایی امیری و فارس الحجاز

غریب و تنهایی برا تو قلبم گرفته باز

آقا اومدم بازم رو زدم

میدونم خودم خیلی بدم

آره منم اونی که سرباره منم

ولی دوست داره منم

یار دلم امام تنهای دلم

فقط تو رو داره دلم

غمخوارتم تو کجایی

بدهکارتم تو کجایی

گرفتارتم تو کجایی

یابن الحسن

غمخوارتم تو کجایی

بدهکارتم تو کجایی

گرفتارتم تو کجایی

یابن الحسن

میون صحرایی اشک چشات از گناهمه

ولی نگاه تو روشنی و نور راهمه

آقا اومدم بازم رو زدم

میدونم خودم خیلی بدم

آره منم اونی که سرباره منم

ولی دوست داره منم

یار دلم امام تنهای دلم

فقط تو رو داره دلم

آقا بیا به حسین زهرا بیا

به رضا و مولا بیا

ای امیرم یابن الحسن

مشاهده کامل

همخوانی «پابوس طوس»

میلاد امام الرئوف

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

صلی الله علیک یا ابالحسن یا علی بن موسی الرضا المرتضی

اللهم إنی وقفت علی باب من أبواب بیوت نبیک صلواتک علیه و آله أ أدخل یا رسول الله أ أدخل یا حجت الله

نازم بدین صحن و سرایت

سایه گل دسته هایت

بر تمام مردم ایران

شد قبله ام باب الرضایت

کعبه ام ایوان طلایت

ما و حج حضرت سلطان

بال ملائک زیر پای زائران مرقد تو

عرشیان در حسرت کویت

نور و فروغ آسمان ها پرتویی از گنبد تو

عطر جنت عطر گیسویت

حرم تو عرش خدا

جمال تو شمس الضحی

عزیز دل فاطمه

بوی کربلاس عطر دلربای نسیمت

دل هوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

پر میگره دل یه روز سر بام تو

من اسیر دام تو مثل همین یا کریمت

دل هوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

بر کویر تشنه دل

رحمت تو میشه نازل

ابر آسمون می باره

میدرخشه نور امید

امشب آرمیده خورشید

روی دامن ستاره

آیینه ذات خدا

نور دیده مرتضی

یا ضامن آهو مدد

یا علی موسی الرضا

جون من فدای دل رئوف و رحیمت

دل خوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

پر میگره دل یه روز سر بام تو

من اسیر دام تو مثل همین یا کریمت

دل هوایی حریمت یا رضا منم دخیلت

شهریارم از الستی

هشتمین امامم هستی

بی قرین و بی مثالی

ای پناه و جان ایران

ما رعیت و تو سلطان

شاه و والی الموالی

تویی قبله دلها

همه قطره تو دریا

همه پست و تو والا

همه خار و تو اسطوره گلها

تو غریب الغربایی و معین الضعفایی

و به هر درد دوایی تو خداوند سخایی

فقیریم و فقیریم و عشق است فقیری که تو حج فقرایی

تو جانانی و سلطان تو گوینده قرآن

همه خار و خس کوی تو هستیم رضا جان

نه فقط ما

که گدای کرم توست هزاران چو سلیمان

و عجب نیست اگر موسی عمران به میان حرم تو بشود خادم و دربان

و عجب نیست اگر اگر عیسی مریم ز دو چشمان تو جان گیرد و او بر تن اموات دهد جان

و عجب نیست که جبریل امین خاک در کفش کنت را ببرد بهر تبرک به جنان

و عجب نیست که عشق تو شود آتش دوزخ چو گلستان

عجب اینجاست که با این جبروتت شده ای ضامن آهوی بیابان

و عجب نیست همان آهوی وحشی که تو ضامن شدی از لطف و کرامت

شود ضامن مردم به قیامت

سلام ای پسر حضرت زهرا

تویی شاه و امیرم

همه آرزویم بوسه ای از خاک ضریح تو بگیرم

و همان لحظه بمیرم

که آرام شود این دل زارم

قرارم نگارم همه دار و ندارم

اگرچه که من این مایه ندارم

ولی آرزو دارم که بیایی دم مرگم به کنارم

و یا پا بگذاری به روی خاک مزارم

همان لحظه سر از خاک برارم

و دو دستم به روی سینه گذارم

و بگویم سلام ای پسر حضرت زهرا

پسر فاطمه

آموخته ای مرا که امامم از پدر مهربانتر است

حالا من چشم به راه پدری مهربانتر از پدرم

سلام یوسف زهرا

یوسف زهرایی امیری و فارس الحجاز

غریب و تنهایی برا تو قلبم گرفته باز

آقا اومدم بازم رو زدم

میدونم خودم خیلی بدم

آره منم اونی که سرباره منم

ولی دوست داره منم

یار دلم امام تنهای دلم

فقط تو رو داره دلم

غمخوارتم تو کجایی

بدهکارتم تو کجایی

گرفتارتم تو کجایی

یابن الحسن

غمخوارتم تو کجایی

بدهکارتم تو کجایی

گرفتارتم تو کجایی

یابن الحسن

میون صحرایی اشک چشات از گناهمه

ولی نگاه تو روشنی و نور راهمه

آقا اومدم بازم رو زدم

میدونم خودم خیلی بدم

آره منم اونی که سرباره منم

ولی دوست داره منم

یار دلم امام تنهای دلم

فقط تو رو داره دلم

آقا بیا به حسین زهرا بیا

به رضا و مولا بیا

ای امیرم یابن الحسن

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=578
00:00
  • همخوانی «پابوس طوس» 00:00
00:00
  • همخوانی «پابوس طوس» 00:00
00:00
00:00
  • همخوانی «پابوس طوس» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟