جستجو
سرود ولادت امام حسن

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه حنفاء

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «ماهوش»

ویژه ولادت امام حسن مجتبی
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=565 کپی شد

متن نغمه

السلام علیک ایها المجتبی یابن رسول الله

قرص قمر به آسمان نشسته روی پرنیان

فرشته ها قدم زدن به سر سرای فرشیان

به گوش مردمان رسید نغمه ناز این اذان

که احمد از احد گرفت حُسن همه پیمبران

حسن رسیده از عطا به اهل بیت هل اتی

رسیده این نگین دُر به شَه سوار لا فتی

شفق دمیده بر زمین شکفته زرع باغ دین

آمده سبط اکبر از دست امیرمؤمنین

شده چراغ خانه ی فاطمه روشن از یقین

گفته به نقش صورتش خدا به ذاتش آفرین

یوسف مصر احمدی به انس و جن سرآمدی

به کرده های مردمان در این سرا تو شاهدی

به پادشاهی کرم یگانه ای و واحدی

به کلبه حقیر ما زمینیان خوش آمدی

صدای گرم مصطفی مدینه غرق در صفا

به نور خطبه میدهد به قلب مردگان شفا

حسن ز من من از حسن کند به عهد من وفا

کسی که با عزیز من روا ندارد او جفا

ولی چرا روا شده جفا به یار گمشده

چرا دوباره یک حسن در این مدینه گم شده

این صاحب یوم الفتح و ناشر رایة الهداة

مشاهده کامل

نوای استودیویی «ماهوش»

ویژه ولادت امام حسن مجتبی

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه حنفاء

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

السلام علیک ایها المجتبی یابن رسول الله

قرص قمر به آسمان نشسته روی پرنیان

فرشته ها قدم زدن به سر سرای فرشیان

به گوش مردمان رسید نغمه ناز این اذان

که احمد از احد گرفت حُسن همه پیمبران

حسن رسیده از عطا به اهل بیت هل اتی

رسیده این نگین دُر به شَه سوار لا فتی

شفق دمیده بر زمین شکفته زرع باغ دین

آمده سبط اکبر از دست امیرمؤمنین

شده چراغ خانه ی فاطمه روشن از یقین

گفته به نقش صورتش خدا به ذاتش آفرین

یوسف مصر احمدی به انس و جن سرآمدی

به کرده های مردمان در این سرا تو شاهدی

به پادشاهی کرم یگانه ای و واحدی

به کلبه حقیر ما زمینیان خوش آمدی

صدای گرم مصطفی مدینه غرق در صفا

به نور خطبه میدهد به قلب مردگان شفا

حسن ز من من از حسن کند به عهد من وفا

کسی که با عزیز من روا ندارد او جفا

ولی چرا روا شده جفا به یار گمشده

چرا دوباره یک حسن در این مدینه گم شده

این صاحب یوم الفتح و ناشر رایة الهداة

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=565
00:00
  • نوای استودیویی «ماهوش» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «ماهوش» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «ماهوش» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟