جستجو
سوگواران

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با صدای: سید امیر سجادپور، ه.تمنا

کاری از: گروه هنری ردا

بازنشر از: نغمینو

همخوانی «سوگواران»

درد و دل با بانوی پر شکسته
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1656 کپی شد

متن نغمه

شمع آوردند بر در، تا تسلایش دهند

خانه اش را مهر مردم، نور باران کرده است

یک ستاره بر زمین افتاد لرزید آسمان

کهکشان را گوشواری سوگواران کرده است

زانوانی را که میدان های جنگش خم ندید

چشم های بسته ات بانو چه لرزان کرده است

اشک هایی که شب و روز از وجودت ریختی

کار تشییع تو را بر دوش آسان کرده است

حال باید خاک را با آن گلی آذین کنم

که پیمبر با لبانشن بوسه باران کرده است

با بودنت سلام علی یک جواب داشت

آن یک سلام هم پس از این بی جواب شد

با من حساب داشت عدو از غدیر خم

از من تو را گرفت و دگر بی حساب شد

کار مردان قلم ممدوح اما فاطمه روضه اش

اسلام داران را مسلمان کرده است

مشاهده کامل

همخوانی «سوگواران»

درد و دل با بانوی پر شکسته

اطلاعات نغمه

با صدای: سید امیر سجادپور، ه.تمنا

کاری از: گروه هنری ردا

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

شمع آوردند بر در، تا تسلایش دهند

خانه اش را مهر مردم، نور باران کرده است

یک ستاره بر زمین افتاد لرزید آسمان

کهکشان را گوشواری سوگواران کرده است

زانوانی را که میدان های جنگش خم ندید

چشم های بسته ات بانو چه لرزان کرده است

اشک هایی که شب و روز از وجودت ریختی

کار تشییع تو را بر دوش آسان کرده است

حال باید خاک را با آن گلی آذین کنم

که پیمبر با لبانشن بوسه باران کرده است

با بودنت سلام علی یک جواب داشت

آن یک سلام هم پس از این بی جواب شد

با من حساب داشت عدو از غدیر خم

از من تو را گرفت و دگر بی حساب شد

کار مردان قلم ممدوح اما فاطمه روضه اش

اسلام داران را مسلمان کرده است

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=1656
00:00
  • همخوانی «سوگواران» 00:00
00:00
  • همخوانی «سوگواران» 00:00
00:00
00:00
  • همخوانی «سوگواران» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟