جستجو
نوای استودیویی اکسیر

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

باصدای: محمد صالح میلانی
هم نوایی: سید امیر سجادپور
تنظیم: مهدی شکارچی
بازنشر: نغمینو

نوای استودیویی «اکسیر»

چهل بار درخواست فرج او!
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1635 کپی شد

متن نغمه

در این همخوانی بسیار زیبا، 40 دعای فرج را به نیت تعجیل در فرج صاحب الامر می شنوید.

مشاهده کامل

نوای استودیویی «اکسیر»

چهل بار درخواست فرج او!

اطلاعات نغمه

باصدای: محمد صالح میلانی
هم نوایی: سید امیر سجادپور
تنظیم: مهدی شکارچی
بازنشر: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

در این همخوانی بسیار زیبا، 40 دعای فرج را به نیت تعجیل در فرج صاحب الامر می شنوید.

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=1635
00:00
  • نوای استودیویی «اکسیر» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «اکسیر» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «اکسیر» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟