جستجو
نوای استودیویی عاقبت بخیری

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

باصدای: مهدی نجفی، محمدرضا لبانی
تنظیم: مهدی شکارچی
شاعر: مهدی پورپاک
ضبط: استودیو نوریاس

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

یا عباد الله اوصیکم ببکاء علی ابی عبدالله
خدا رو شکر همه سال
دغدغمون امام حسینه
اون آب توبه ای که میگن
بارون بین الحرمینه
میخوام بشینم و فقط نگات کنم
داد بزنم امام حسین صدات کنم
حتی اگه سر از تنم جدا بشه
محاله که یه لحظه هم رهات کنم
منتهی الرجای من فقط حسین
اسمه دوای من فقط حسین
ذکر رو لبای من فقط حسین
یا عباد الله اوصیکم ببکاء علی ابی عبدالله
همینه عاقبت بخیری برای اونکه زیر دینه
چشمشو وا کنه ببینه تو بغل امام حسینه
آهای رفیق تو سختی ها بگو حسین
میخوای رفیق شی با خدا بگو حسین
اگه میخوای جا نمونی یادت باشه
تو حرم امام رضا بگو حسین
کی به داد تو رسید به جز حسین
رو سرت کی دست کشید به جز حسین
آبروتو کی خرید به جز حسین
منتهی الرجای من فقط حسین
اسمه دوای من فقط حسین
ذکر رو لبای من فقط حسین

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «عاقبت بخیری» 00:00

نوای استودیویی «عاقبت بخیری»

ویژه زیارت اباعبدالله

اطلاعات نغمه

باصدای: مهدی نجفی، محمدرضا لبانی
تنظیم: مهدی شکارچی
شاعر: مهدی پورپاک
ضبط: استودیو نوریاس

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

یا عباد الله اوصیکم ببکاء علی ابی عبدالله
خدا رو شکر همه سال
دغدغمون امام حسینه
اون آب توبه ای که میگن
بارون بین الحرمینه
میخوام بشینم و فقط نگات کنم
داد بزنم امام حسین صدات کنم
حتی اگه سر از تنم جدا بشه
محاله که یه لحظه هم رهات کنم
منتهی الرجای من فقط حسین
اسمه دوای من فقط حسین
ذکر رو لبای من فقط حسین
یا عباد الله اوصیکم ببکاء علی ابی عبدالله
همینه عاقبت بخیری برای اونکه زیر دینه
چشمشو وا کنه ببینه تو بغل امام حسینه
آهای رفیق تو سختی ها بگو حسین
میخوای رفیق شی با خدا بگو حسین
اگه میخوای جا نمونی یادت باشه
تو حرم امام رضا بگو حسین
کی به داد تو رسید به جز حسین
رو سرت کی دست کشید به جز حسین
آبروتو کی خرید به جز حسین
منتهی الرجای من فقط حسین
اسمه دوای من فقط حسین
ذکر رو لبای من فقط حسین

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=740
00:00
  • نوای استودیویی «عاقبت بخیری» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «عاقبت بخیری» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟