جستجو
سرود سر من رأی

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه همخوانی ندبه

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

جز درخونه ی اهل بیت

جای دیگه سائل نشی

ای که میری تا عتبات

از سامرا غافل نشی

نور از دو تا خوشید‌ بگیر

تشنه‌ی دو دریا بمون

از اون حرم زود دل نکن

یکی دو شب اونجا بمون

سیاحت کن تو این بهشت

زیارت کن تو این بهشت

مثل نجف مثل کربلا

اقامت کن تو این بهشت

هوایی شبای اون حرم شریف

نمک گیر غذای بهشتی اون مضیفم

امام هادی سفره دار برا دل عاشقم

شیرینی زیارتش همیشه تو ذائقمه

کاش امام عسکری به قلبمون نگاه کنه

برای سپاه پسرش هممونو سوا کنه

من که سرداب مقدس شبیه ابر نو بهارم

حس میکنم تو این زیارت

یوسف زهرا رو کنارم

سیاحت کن تو این بهشت

زیارت کن تو این بهشت

مثل نجف مثل کربلا

اقامت کن تو این بهشت

چه سامراست کز آن بوی یار می آيد

کز آن شمیم خوش انتظار می آيد

خزان خواهد رفت بهار می آيد

فرج نزدیک است  نگار می آيد

تو کوچه های سامرا از

شکوه این عشیره خوندم

برام نامه غدیر رو

با جامعه کبیره خوندم

با زائرای سامرا از

رأفت این قبیله گفتم

گفتم که کنتم شفعائی

ای کاش از قلم نیوفتم

سیاحت کن تو این بهشت

زیارت کن تو این بهشت

مثل نجف مثل کربلا

اقامت کن تو این بهشت

و کنتم شفائی فانی لکم مطیع

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • همخوانی «سُرَّ مَن رَأی» 00:00

همخوانی «سُرَّ مَن رَأی»

در میلاد امام هادی علیه السلام

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه همخوانی ندبه

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

جز درخونه ی اهل بیت

جای دیگه سائل نشی

ای که میری تا عتبات

از سامرا غافل نشی

نور از دو تا خوشید‌ بگیر

تشنه‌ی دو دریا بمون

از اون حرم زود دل نکن

یکی دو شب اونجا بمون

سیاحت کن تو این بهشت

زیارت کن تو این بهشت

مثل نجف مثل کربلا

اقامت کن تو این بهشت

هوایی شبای اون حرم شریف

نمک گیر غذای بهشتی اون مضیفم

امام هادی سفره دار برا دل عاشقم

شیرینی زیارتش همیشه تو ذائقمه

کاش امام عسکری به قلبمون نگاه کنه

برای سپاه پسرش هممونو سوا کنه

من که سرداب مقدس شبیه ابر نو بهارم

حس میکنم تو این زیارت

یوسف زهرا رو کنارم

سیاحت کن تو این بهشت

زیارت کن تو این بهشت

مثل نجف مثل کربلا

اقامت کن تو این بهشت

چه سامراست کز آن بوی یار می آيد

کز آن شمیم خوش انتظار می آيد

خزان خواهد رفت بهار می آيد

فرج نزدیک است  نگار می آيد

تو کوچه های سامرا از

شکوه این عشیره خوندم

برام نامه غدیر رو

با جامعه کبیره خوندم

با زائرای سامرا از

رأفت این قبیله گفتم

گفتم که کنتم شفعائی

ای کاش از قلم نیوفتم

سیاحت کن تو این بهشت

زیارت کن تو این بهشت

مثل نجف مثل کربلا

اقامت کن تو این بهشت

و کنتم شفائی فانی لکم مطیع

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=672
00:00
  • همخوانی «سُرَّ مَن رَأی» 00:00
00:00
  • همخوانی «سُرَّ مَن رَأی» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟