سرود کودکانه علیا ولی الله

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه نوجوانان تسنیم

بازنشر از: نغمینو

همخوانی «علیاً ولی الله»

کودکانه ای در مدح امیرالمؤمنین
کپی لینک کوتاه
COPIED
https://naghmino.ir/?p=667 COPIED

متن نغمه

متن نغمه وارد نشده!

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • همخوانی «علیاً ولی الله» 00:00

همخوانی «علیاً ولی الله»

کودکانه ای در مدح امیرالمؤمنین

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه نوجوانان تسنیم

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

متن نغمه وارد نشده!

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=667
00:00
  • همخوانی «علیاً ولی الله» 00:00
00:00
  • همخوانی «علیاً ولی الله» 00:00