جستجو
سرود کیست وصی نبی

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با صدای: سید هادی گرسویی

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «کیست وصی نبی»

در ولایت امیرالمؤمنین
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=607 کپی شد

متن نغمه

کیست وصی نبی آنکه ولی خداست

کیست ولی خدا او علی مرتضی است

کیست وصی نبی آنکه کنار نبی

نغمه وحیش به گوش در دم غار حراست

حیدی ام حیدری حیدر

کیست وصی نبی آنکه مقامش فزون

بعد رسول خدا از همه انبیاست

آنکه به جز وصف او هرچه بگویی غلط

آنکه به جز مدح او هرچه بخوانی خطاست

علی است آن جنگجو که در صف رزم او

بر لب روح القدس زمزمه لافتی است

عشق علی مشتعل در نفس اهل بیت

ذکر علی متصل بر لب اهل دعاست

کیست وصی نبی آنکه به خم غدیر

به آیه بلغ اش خدا مدیحت سراست

به امر جان آفرین گفت رسول امین

الا الا مؤمنین علی امام شماست

حیدری ام حیدری حیدر

من و ولای علی سرم فدای علی

که خاک پای علی به دیده ام توتیا است

علی به جانم شکیل علی به قلبم حبیب

علی به زخمم طبیب علی به دردم دواست

سلام بر دیده ای که جز علی را ندید

درود بر آن دلی که جز علی را نخواست

سیاه رویم ولی دلم بود منجلی

به دوستی علی حس وجودم طلاس

کیست وصی نبی آنکه به حفظ رسول

سینه سپر در احد پیش هجوم بلا

کیست وصی نبی آنکه به میدان جنگ

تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاست

حیدری ام حیدری حیدر

مشاهده کامل

نوای استودیویی «کیست وصی نبی»

در ولایت امیرالمؤمنین

اطلاعات نغمه

با صدای: سید هادی گرسویی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کیست وصی نبی آنکه ولی خداست

کیست ولی خدا او علی مرتضی است

کیست وصی نبی آنکه کنار نبی

نغمه وحیش به گوش در دم غار حراست

حیدی ام حیدری حیدر

کیست وصی نبی آنکه مقامش فزون

بعد رسول خدا از همه انبیاست

آنکه به جز وصف او هرچه بگویی غلط

آنکه به جز مدح او هرچه بخوانی خطاست

علی است آن جنگجو که در صف رزم او

بر لب روح القدس زمزمه لافتی است

عشق علی مشتعل در نفس اهل بیت

ذکر علی متصل بر لب اهل دعاست

کیست وصی نبی آنکه به خم غدیر

به آیه بلغ اش خدا مدیحت سراست

به امر جان آفرین گفت رسول امین

الا الا مؤمنین علی امام شماست

حیدری ام حیدری حیدر

من و ولای علی سرم فدای علی

که خاک پای علی به دیده ام توتیا است

علی به جانم شکیل علی به قلبم حبیب

علی به زخمم طبیب علی به دردم دواست

سلام بر دیده ای که جز علی را ندید

درود بر آن دلی که جز علی را نخواست

سیاه رویم ولی دلم بود منجلی

به دوستی علی حس وجودم طلاس

کیست وصی نبی آنکه به حفظ رسول

سینه سپر در احد پیش هجوم بلا

کیست وصی نبی آنکه به میدان جنگ

تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاست

حیدری ام حیدری حیدر

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=607
00:00
  • نوای استودیویی «کیست وصی نبی» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «کیست وصی نبی» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «کیست وصی نبی» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟