جستجو
نوای استودیویی نگار آشنا

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با نوای: علی فانی

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «نگار آشنا»

در انتظار صاحبمان
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=511 کپی شد

متن نغمه

بیا نگار آشنا
شب غمم سحر نما
مرا به نوکری خود
شها تو مفتخر نما
ای گل وفا بیا
معدن سخا بیا
صاحب الزمان بیا

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

تویی امید ما همه
قرار جان فاطمه
تویی همیشه در نظر
چه خشکیه عاریم ببر
اگر چه من مقصرم
عنایتی که مضطرم
بیا رسیده جان بر لب
به حق سید عرب

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

تو که هر دم گره گشایی
به دل مضطرم شفایی
تو شفیعی به روز محشر
تو که آرام جان مایی
به یک عنایتی شها نصیب ما کنی لقا
تو شاهدی که خستگی
چها کند به مؤمنین

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

در کوی تو به ملک جهانم نیاز نیست
با روی تو به باغ جهانم نیاز نیست
تنها نشان عاشق تو بی نشانی است
من عاشقم به نام و نشانم نیاز نیست

مشاهده کامل

نوای استودیویی «نگار آشنا»

در انتظار صاحبمان

اطلاعات نغمه

با نوای: علی فانی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

بیا نگار آشنا
شب غمم سحر نما
مرا به نوکری خود
شها تو مفتخر نما
ای گل وفا بیا
معدن سخا بیا
صاحب الزمان بیا

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

تویی امید ما همه
قرار جان فاطمه
تویی همیشه در نظر
چه خشکیه عاریم ببر
اگر چه من مقصرم
عنایتی که مضطرم
بیا رسیده جان بر لب
به حق سید عرب

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

تو که هر دم گره گشایی
به دل مضطرم شفایی
تو شفیعی به روز محشر
تو که آرام جان مایی
به یک عنایتی شها نصیب ما کنی لقا
تو شاهدی که خستگی
چها کند به مؤمنین

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

در کوی تو به ملک جهانم نیاز نیست
با روی تو به باغ جهانم نیاز نیست
تنها نشان عاشق تو بی نشانی است
من عاشقم به نام و نشانم نیاز نیست

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=511
00:00
  • نوای استودیویی «نگار آشنا» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «نگار آشنا» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «نگار آشنا» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟