نوای استودیویی چشم انتظار

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با صدای: مرحوم حسن جمالی

آوا: مهدی شکارچی
مدیرتولید: علی‌رضا پورمشیر
تنظیم: سید شهاب‌الدین شوشتری

به اهتمام: حسینیه آل یاسین

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «چشم انتظار»

دلگویه ای با امام زمان
کپی لینک کوتاه
COPIED
https://naghmino.ir/?p=327 COPIED

متن نغمه

کجایی ای بهار من؟ نیامدی نگار من

کجایی ای قرار من؟ قرار قلب زار من

ای عزیز اولیاء صاحب اختیار ما یابن العسکری بیا

تو را به جان فاطمه، که شد فدای مرتضا

به پهلوی شکسته و به صورت کبود بیا

در میان شعله ها، مادرت زده صدا؛ یابن العسکری بیا

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «چشم انتظار» 00:00

نوای استودیویی «چشم انتظار»

دلگویه ای با امام زمان

اطلاعات نغمه

با صدای: مرحوم حسن جمالی

آوا: مهدی شکارچی
مدیرتولید: علی‌رضا پورمشیر
تنظیم: سید شهاب‌الدین شوشتری

به اهتمام: حسینیه آل یاسین

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

کجایی ای بهار من؟ نیامدی نگار من

کجایی ای قرار من؟ قرار قلب زار من

ای عزیز اولیاء صاحب اختیار ما یابن العسکری بیا

تو را به جان فاطمه، که شد فدای مرتضا

به پهلوی شکسته و به صورت کبود بیا

در میان شعله ها، مادرت زده صدا؛ یابن العسکری بیا

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=327
00:00
  • نوای استودیویی «چشم انتظار» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «چشم انتظار» 00:00