جستجو
همخوانی بی بدیل

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

من شیعم و/ با هر نفس / از عشق تو / دم میزنم

با هر علی / مولا مدد / تا مرقدت / پر می زنم

عجز الواصفون عن صفتک

ما عرفناک حق معرفتک

گر مرکب شود تمام جهان

نتواند نوشت وصف شهان

خلقی که گفته اند ز خیبر گشایی اش

در مانده اند در صفت ابتدائی اش

قومی اگر که منکر حکم کلای اوست

مانده است در جهالت بی انتهایی اش

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

گیرم نبی نبود وصی نبی که بود

مسند نشین بی بدل این اریکه بود

مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود

باید خدا شوی که بفهمی علی که بود

عجز الواصفون عن صفتک

ما عرفناک حق معرفتک

شکر خدا که حب علی در وجود ماست

شاه نجف تمامی بود و نبود ماست

حب علی جواز صراط است روز حشر

این عشق حیدر است که در تار و پود ماست

سوگند می خورم که نبی شهر علم بود

شهری که جز علی در دیگر نداشته است

یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود

یا جبرییل واژه ی بهتر نداشته است

ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده

جز او کسی به جای پیمبر نیامده

جز او برای فاطمه همسر نیامده

از کعبه جز علی احدی در نیامده

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

روزی شعار کل جهان می شود علی

طبق حدیث امام زمان می شود علی

می آید آن دمی که به پیکار می رویم

رمز قیام صاحبمان می شود علی …

آقای ما سلاله ی اولاد حیدر است

او مادری ترین گل زیبای مادر است

با ذکر یاعلی همه جا می شود بهشت

آقای ما مجدد دین پیمبر است …

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • همخوانی «بی بدیل» 00:00

همخوانی «بی بدیل»

در شأن مولای بی همتا

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

من شیعم و/ با هر نفس / از عشق تو / دم میزنم

با هر علی / مولا مدد / تا مرقدت / پر می زنم

عجز الواصفون عن صفتک

ما عرفناک حق معرفتک

گر مرکب شود تمام جهان

نتواند نوشت وصف شهان

خلقی که گفته اند ز خیبر گشایی اش

در مانده اند در صفت ابتدائی اش

قومی اگر که منکر حکم کلای اوست

مانده است در جهالت بی انتهایی اش

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

گیرم نبی نبود وصی نبی که بود

مسند نشین بی بدل این اریکه بود

مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود

باید خدا شوی که بفهمی علی که بود

عجز الواصفون عن صفتک

ما عرفناک حق معرفتک

شکر خدا که حب علی در وجود ماست

شاه نجف تمامی بود و نبود ماست

حب علی جواز صراط است روز حشر

این عشق حیدر است که در تار و پود ماست

سوگند می خورم که نبی شهر علم بود

شهری که جز علی در دیگر نداشته است

یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود

یا جبرییل واژه ی بهتر نداشته است

ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده

جز او کسی به جای پیمبر نیامده

جز او برای فاطمه همسر نیامده

از کعبه جز علی احدی در نیامده

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

روزی شعار کل جهان می شود علی

طبق حدیث امام زمان می شود علی

می آید آن دمی که به پیکار می رویم

رمز قیام صاحبمان می شود علی …

آقای ما سلاله ی اولاد حیدر است

او مادری ترین گل زیبای مادر است

با ذکر یاعلی همه جا می شود بهشت

آقای ما مجدد دین پیمبر است …

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=2115
00:00
  • همخوانی «بی بدیل» 00:00
00:00
  • همخوانی «بی بدیل» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟