جستجو
نوای استودیویی بر خلق عالم

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

باصدای: علی فانی
شاعر: سعید مقدس
تنظیم: مسعود بقایی
بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «بر خلق عالم»

شادیانه عید غدیر
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=2101 کپی شد

متن نغمه

به زودی قرار داده می شود!

مشاهده کامل

نوای استودیویی «بر خلق عالم»

شادیانه عید غدیر

اطلاعات نغمه

باصدای: علی فانی
شاعر: سعید مقدس
تنظیم: مسعود بقایی
بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

به زودی قرار داده می شود!

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=2101
00:00
  • نوای استودیویی «بر خلق عالم» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «بر خلق عالم» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «بر خلق عالم» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟