توگوش عالم پیچیده

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

باصدای: حامد جليلی
تنظيم: مسعود بقايی
صدابردار: مهدي نوری – استوديو نوای ريحان
بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «تو گوش عالم پیچیده»

شادیانه عید ولایت
کپی لینک کوتاه
COPIED
https://naghmino.ir/?p=2086 COPIED

متن نغمه

به زودی قرار داده می شود!

مشاهده کامل

نوای استودیویی «تو گوش عالم پیچیده»

شادیانه عید ولایت

اطلاعات نغمه

باصدای: حامد جليلی
تنظيم: مسعود بقايی
صدابردار: مهدي نوری – استوديو نوای ريحان
بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

به زودی قرار داده می شود!

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=2086
00:00
  • نوای استودیویی «تو گوش عالم پیچیده» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «تو گوش عالم پیچیده» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «تو گوش عالم پیچیده» 00:00