جستجو
همخوانی در نجف

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

قسم به وعده ی شیرین من یَمُت یَرنی

که ایستاده بمیرم به احترام علی

به گنبد و به ضریح و به حرمت نجفش

علی امام من است و منم غلام علی

علی علی علی … جانم

کسی که صید تو باشد همیشه آزاد است

چه خوش که مرغ دلم شد اسیر دام علی

هزار مرده به مهرت زپای برخیزد

به گوششان بخورد گر دوباره نام علی

علی علی علی … جانم

اشهد أن علیاً ولی الله …. اشهد أن علیاً حجت الله

نوشته شده در عرش خدا با قلم حیدر کرار

خدا خلق نموده است زمین را و زمان را زغبار حرم حیدر کرار

امیری و دلیری و همه کاره ی عالم شدن اینها همه یک فضل کم حیدر کرار

بود خشم خدا بر لب تیغ دو دم حیدر کرار

رسولان اولوالعزم نمک خورده ی جود و کرم حیدر کرار

بهشت و همه ی آنچه در آن هست فدای غبار حرم حیدر کرار

همان شاه که عالم به کف اوست

خدایی شدن عالم هستی هدف اوست

همه آبروی اهل زمین ، اهل سماء از شرف اوست

بدانید ، بدانید ، بدانید همه مرکز عالم نجف اوست

همانی که نشسته دل زارم چو کبوتر لب بامش ، همانی که خدایی است کلامش مرامش

همانی که خدایی است نمازش زکاتش ، همانی که خدایی است قیامش قعودش

همانی که خدایی است رکوعش سجودش ، همانی که خدا داده سلامش صلاتش

همان مالک عقبا ، همان صاحب دنیا ، همان صاحب دل ها

همانی که خدا داده به او هستی خود را

و هستی خدا کیست به جز حضرت زهرا

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ….

فاطمه بال و پر علی

سایه ی روی سر علی

فاطمه جان و دل علی

ای تو روح پیکر علی

بعد پیغمبر عیان شده

دشمنی با یاور علی

آتش و هیزم کجا و این

آیه های کوثر علی

بی تو حیدر زمین گیره زهرا

بی تو این خونه دلگیره زهرا

رفتی و بعد از این حیدر تو

دیگه از زندگی سیره زهرا

هوای چشما بارونه

حسین بی تو پریشونه

قلب حسن پر خونه

بیا مهدی

صاحب لوای غدیری

بر همه جان ها امیری

منتقم غم زهرا

بیا مهدی

اباصالح

شب و روزای من تیره و تاره ، یکی نیست خبر از شما بیاره

واااااااا

غدیر اومده باز امیر دلم ، اگر نبینمت میمیره دلم ، عزیز زهرا

نوکریت آبروم …. یابن الزهرا

دیدنت آرزوم …. یابن الزهرا

واااااااا

به زخم دل تو شِفا نشدم ، به درد فرجت دوا نشدم ، عزیز زهرا

بیا یابن زهرا …. بیا بیا

بیا تا جوانم بده رخ نشانم ، که این زندگانی وفایی ندارد

بیا یابن زهرا …

ببین حال ما را …

شده خون دل ما …

بیا بیا …

مشاهده کامل

همخوانی «درّ نجف»

در شأن صاحب غدیر

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

قسم به وعده ی شیرین من یَمُت یَرنی

که ایستاده بمیرم به احترام علی

به گنبد و به ضریح و به حرمت نجفش

علی امام من است و منم غلام علی

علی علی علی … جانم

کسی که صید تو باشد همیشه آزاد است

چه خوش که مرغ دلم شد اسیر دام علی

هزار مرده به مهرت زپای برخیزد

به گوششان بخورد گر دوباره نام علی

علی علی علی … جانم

اشهد أن علیاً ولی الله …. اشهد أن علیاً حجت الله

نوشته شده در عرش خدا با قلم حیدر کرار

خدا خلق نموده است زمین را و زمان را زغبار حرم حیدر کرار

امیری و دلیری و همه کاره ی عالم شدن اینها همه یک فضل کم حیدر کرار

بود خشم خدا بر لب تیغ دو دم حیدر کرار

رسولان اولوالعزم نمک خورده ی جود و کرم حیدر کرار

بهشت و همه ی آنچه در آن هست فدای غبار حرم حیدر کرار

همان شاه که عالم به کف اوست

خدایی شدن عالم هستی هدف اوست

همه آبروی اهل زمین ، اهل سماء از شرف اوست

بدانید ، بدانید ، بدانید همه مرکز عالم نجف اوست

همانی که نشسته دل زارم چو کبوتر لب بامش ، همانی که خدایی است کلامش مرامش

همانی که خدایی است نمازش زکاتش ، همانی که خدایی است قیامش قعودش

همانی که خدایی است رکوعش سجودش ، همانی که خدا داده سلامش صلاتش

همان مالک عقبا ، همان صاحب دنیا ، همان صاحب دل ها

همانی که خدا داده به او هستی خود را

و هستی خدا کیست به جز حضرت زهرا

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ….

فاطمه بال و پر علی

سایه ی روی سر علی

فاطمه جان و دل علی

ای تو روح پیکر علی

بعد پیغمبر عیان شده

دشمنی با یاور علی

آتش و هیزم کجا و این

آیه های کوثر علی

بی تو حیدر زمین گیره زهرا

بی تو این خونه دلگیره زهرا

رفتی و بعد از این حیدر تو

دیگه از زندگی سیره زهرا

هوای چشما بارونه

حسین بی تو پریشونه

قلب حسن پر خونه

بیا مهدی

صاحب لوای غدیری

بر همه جان ها امیری

منتقم غم زهرا

بیا مهدی

اباصالح

شب و روزای من تیره و تاره ، یکی نیست خبر از شما بیاره

واااااااا

غدیر اومده باز امیر دلم ، اگر نبینمت میمیره دلم ، عزیز زهرا

نوکریت آبروم …. یابن الزهرا

دیدنت آرزوم …. یابن الزهرا

واااااااا

به زخم دل تو شِفا نشدم ، به درد فرجت دوا نشدم ، عزیز زهرا

بیا یابن زهرا …. بیا بیا

بیا تا جوانم بده رخ نشانم ، که این زندگانی وفایی ندارد

بیا یابن زهرا …

ببین حال ما را …

شده خون دل ما …

بیا بیا …

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=2081
00:00
  • همخوانی «درّ نجف» 00:00
00:00
  • همخوانی «درّ نجف» 00:00
00:00
00:00
  • همخوانی «درّ نجف» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟