جستجو
نوای استودیویی یا اباصالح بیا بیا

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: مؤسسه فرهنگی هنری نسیم وصل

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «یا اباصالح بیا بیا»

در انتظار مولای عالمیان
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1799 کپی شد

متن نغمه

یااباصالح بیا بیا

یا ابن الحسن

و الضحی نور رخساره ات

آسمان گرم نظاره ات

مطاف حوراء گهواره ات

دل هر عاشق آواره ات

دیوانه رویت منم سرگشته کویت منم

یااباصالح بیا بیا

یاابن الحسن

آیینه رخسار نبی

تو نور چشمان حیدری

مظهر جود و سخاوتی

معنی خوبی و رحمتی

بر کل غم ها خاتمه

ای نور چشم فاطمه

یا اباصالح بیا بیا

یا ابن الحسن

گردیده مایل دلم به تو

نادیده دادم دلم به تو

زانو زده دل به راه تو

تا ببیند روی ماه تو

چشمی به من بنما عطا

تا بنگرم روی تو را

مشاهده کامل

نوای استودیویی «یا اباصالح بیا بیا»

در انتظار مولای عالمیان

اطلاعات نغمه

کاری از: مؤسسه فرهنگی هنری نسیم وصل

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

یااباصالح بیا بیا

یا ابن الحسن

و الضحی نور رخساره ات

آسمان گرم نظاره ات

مطاف حوراء گهواره ات

دل هر عاشق آواره ات

دیوانه رویت منم سرگشته کویت منم

یااباصالح بیا بیا

یاابن الحسن

آیینه رخسار نبی

تو نور چشمان حیدری

مظهر جود و سخاوتی

معنی خوبی و رحمتی

بر کل غم ها خاتمه

ای نور چشم فاطمه

یا اباصالح بیا بیا

یا ابن الحسن

گردیده مایل دلم به تو

نادیده دادم دلم به تو

زانو زده دل به راه تو

تا ببیند روی ماه تو

چشمی به من بنما عطا

تا بنگرم روی تو را

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=1799
00:00
  • نوای استودیویی «یا اباصالح بیا بیا» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «یا اباصالح بیا بیا» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «یا اباصالح بیا بیا» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟