جستجو
نوای استودیویی شرم دارم

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: مؤسسه فرهنگی هنری نسیم وصل

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «شرم دارم»

دلگویه ای با صاحبمان
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1794 کپی شد

متن نغمه

شرم دارم که کنم پیش تو رازی ابراز

چه بگویم که تو خود با خبری از هر راز

دلم تنگه برات بازم کرده هوات

آقام جون به فدات بیا یابن الحسن

بیا بیا بیا بیا

ما گداییم و تو را بنده نوازی عادت

چون خداوند که پیوسته بود بنده نواز

چه کنم تا به سر کوی تو پرواز کنم

صید بسمل شده را نیست توان پرواز

دلم تنگه برات بازم کرده هوات

آقام جون به فدات بیا یابن الحسن

بیا بیا بیا بیا

لحظه ای گر بپذیری که گدای تو شوم

تا صف حشر به شاهان جهان آرم ناز

مشاهده کامل

نوای استودیویی «شرم دارم»

دلگویه ای با صاحبمان

اطلاعات نغمه

کاری از: مؤسسه فرهنگی هنری نسیم وصل

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

شرم دارم که کنم پیش تو رازی ابراز

چه بگویم که تو خود با خبری از هر راز

دلم تنگه برات بازم کرده هوات

آقام جون به فدات بیا یابن الحسن

بیا بیا بیا بیا

ما گداییم و تو را بنده نوازی عادت

چون خداوند که پیوسته بود بنده نواز

چه کنم تا به سر کوی تو پرواز کنم

صید بسمل شده را نیست توان پرواز

دلم تنگه برات بازم کرده هوات

آقام جون به فدات بیا یابن الحسن

بیا بیا بیا بیا

لحظه ای گر بپذیری که گدای تو شوم

تا صف حشر به شاهان جهان آرم ناز

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=1794
00:00
  • نوای استودیویی «شرم دارم» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «شرم دارم» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «شرم دارم» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟