جستجو
نوای استودیویی وقت گرفتاری

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با صدای: مهدی نجفی
به قلم: سعید پاشازاده

تنظیم: مهدی شکارچی
با تشکر از: محمدرضا لبانی و علیرضا پورمشیر

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «وقت گرفتاری»

غم نامه موسی کاظم
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1775 کپی شد

متن نغمه

السلام علی المعذب فی قعر السجون

زائر حرمت با قلب خون

میشه روضه خون

السلام علی المعذب فی قعر السجون

بمیرم برا زخمای زنجیر تنت

بمیرم چقده تازیونه زدنت

وقت گرفتاری فقط اسم تو رو صدا می کنم

وقتی میام تو حرمت یاد امام رضا می کنم

یا باب الحوائج آقام

یا موسی بن جعفر آقام

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

مشاهده کامل

نوای استودیویی «وقت گرفتاری»

غم نامه موسی کاظم

اطلاعات نغمه

با صدای: مهدی نجفی
به قلم: سعید پاشازاده

تنظیم: مهدی شکارچی
با تشکر از: محمدرضا لبانی و علیرضا پورمشیر

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

السلام علی المعذب فی قعر السجون

زائر حرمت با قلب خون

میشه روضه خون

السلام علی المعذب فی قعر السجون

بمیرم برا زخمای زنجیر تنت

بمیرم چقده تازیونه زدنت

وقت گرفتاری فقط اسم تو رو صدا می کنم

وقتی میام تو حرمت یاد امام رضا می کنم

یا باب الحوائج آقام

یا موسی بن جعفر آقام

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=1775
00:00
  • نوای استودیویی «وقت گرفتاری» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «وقت گرفتاری» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «وقت گرفتاری» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟