جستجو
به ماه رویت قسم که جانا

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با نوای: علی فانی

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «به ماه رویت قسم که جانا»

در فراغ صاحبمان
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1647 کپی شد

متن نغمه

به ماه رویت قسم که جانا
اگر که باشم گه ظهورت
وگر تنم را حصار قبرم
میان دستان خود فشارد
زمانه با داغ دوری تو
گدازد این قبل چاک چاکم
دوباره سر بر ره تو سایم
به جانب پرچم تو آیم
به حسرت تو بمیرم و
خون زخم های شکفته ی من
به شوق دیدار روی ماهت
به پیش پایت چنین نگارم
تمام عمرم برای مهدی
شود وجودم فدای مهدی
سپاس گویم خدای مهدی
شنیدم آخر ندای مهدی
تمام عمرم برای مهدی

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «به ماه رویت قسم که جانا» 00:00

نوای استودیویی «به ماه رویت قسم که جانا»

در فراغ صاحبمان

اطلاعات نغمه

با نوای: علی فانی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

به ماه رویت قسم که جانا
اگر که باشم گه ظهورت
وگر تنم را حصار قبرم
میان دستان خود فشارد
زمانه با داغ دوری تو
گدازد این قبل چاک چاکم
دوباره سر بر ره تو سایم
به جانب پرچم تو آیم
به حسرت تو بمیرم و
خون زخم های شکفته ی من
به شوق دیدار روی ماهت
به پیش پایت چنین نگارم
تمام عمرم برای مهدی
شود وجودم فدای مهدی
سپاس گویم خدای مهدی
شنیدم آخر ندای مهدی
تمام عمرم برای مهدی

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=1647
00:00
  • نوای استودیویی «به ماه رویت قسم که جانا» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «به ماه رویت قسم که جانا» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟