نوای استودیویی گل باغ یاس

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با نوای: حامد جلیلی

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «گل باغ یاس»

ولادت امام حسن عسکری
کپی لینک کوتاه
COPIED
https://naghmino.ir/?p=1630 COPIED

متن نغمه

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

ای متجلی از رخت جلوۀ حسن داوری

غیر نبی به انبیا داده خدات برتری

هم به زمین امامت و هم به سمات، سروری

خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری

محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تویی

سپهر نور اگر دهد مه منورش تویی

ملک اگر ملک شده، امام و رهبرش تویی

سلام ما به سامره که سایه‌گسترش تویی

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری

تو چشمۀ علوم حق ز دَه یمِ ولایتی

تو حسن کردگار را جمال بی نهایتی

تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتی

تو مظهر حقیقتی، تو مشعل هدایتی

در آسمان معرفت شمس تویی، قمر تویی

تمام نخل علم را ریشه تویی، ثمر تویی

بحار نور را همه صدف تویی، گهر تویی

شب سیاه هجر را صبح تویی، سحر تویی

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری

مشاهده کامل

نوای استودیویی «گل باغ یاس»

ولادت امام حسن عسکری

اطلاعات نغمه

با نوای: حامد جلیلی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

ای متجلی از رخت جلوۀ حسن داوری

غیر نبی به انبیا داده خدات برتری

هم به زمین امامت و هم به سمات، سروری

خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری

محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تویی

سپهر نور اگر دهد مه منورش تویی

ملک اگر ملک شده، امام و رهبرش تویی

سلام ما به سامره که سایه‌گسترش تویی

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری

تو چشمۀ علوم حق ز دَه یمِ ولایتی

تو حسن کردگار را جمال بی نهایتی

تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتی

تو مظهر حقیقتی، تو مشعل هدایتی

در آسمان معرفت شمس تویی، قمر تویی

تمام نخل علم را ریشه تویی، ثمر تویی

بحار نور را همه صدف تویی، گهر تویی

شب سیاه هجر را صبح تویی، سحر تویی

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری

مشاهده کامل
https://naghmino.ir/?p=1630
00:00
  • نوای استودیویی «گل باغ یاس» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «گل باغ یاس» 00:00
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «گل باغ یاس» 00:00