جستجو

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

با نوای: سید هادی گرسویی

بازنشر از: نغمینو

نوای استودیویی «ای مبارک آیه اکمال دین»

شادیانه عید الله الاکبر
کپی لینک کوتاه
کپی شد
https://naghmino.ir/?p=1625 کپی شد

متن نغمه

ای مبارک آیه اکمال دین عیدت مبارک

ای غدیر ای عید کل مسلمین عیدت مبارک

شیعه مولا امیرالمؤمنین عیدت مبارک

یا علی ای مصطفی را جانشین عیدت مبارک

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

عید قرآن عید عترت عید دین عید هدایت

عید امت عید شیعه عید جود عید عنایت

عید اتممت علیکم نعمتی عید ولایت

عید عفو و عید رحمت عید لطف بی نهایت

عید از مولا امیرالمؤمنین کردن حمایت

روی برگ هر گیاهی نقش بسته این روایت

کای تمام خلق نازل آیه اکمال دین شد

شیر حق نفس نبی حیدر امیرالمؤمنین شد

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

یا امیرالمؤمنین اینک به عالم رهبری کن

بر سران کل خلقت سرور برآر و سروری کن

تو ولی داور هستی داوری کن داوری کن

آفتاب ملک جان ها با فروغت دلبری کن

از غدیر خم بتاب و تا ابد روشنگری کن

آفتاب و ماه نه هفت آسمان را مشتری کن

چهره بگشا تا ببینندت که وجه کبریایی

سجده کن بهر خدایت تا نگویندت خدایی

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

بارها باید که دیوار حرم همچون درآید

قرن ها باید که چون بنت اسد ها مادر آید

چشمه چشمه اشک شوق از چشمه زمزم درآِد

بانگ خیر مقدم کعبه به عرش داور آید

بهر استقبال اول در جهان پیغمبر آید

تا به عالم یک امیرالمؤمین دیگر آید

اوست پیر آفرینش اوست میر آفرینش

اوست شمشیر الهی اوست شیر آفرینش

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • نوای استودیویی «ای مبارک آیه اکمال دین» 00:00

نوای استودیویی «ای مبارک آیه اکمال دین»

شادیانه عید الله الاکبر

اطلاعات نغمه

با نوای: سید هادی گرسویی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

ای مبارک آیه اکمال دین عیدت مبارک

ای غدیر ای عید کل مسلمین عیدت مبارک

شیعه مولا امیرالمؤمنین عیدت مبارک

یا علی ای مصطفی را جانشین عیدت مبارک

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

عید قرآن عید عترت عید دین عید هدایت

عید امت عید شیعه عید جود عید عنایت

عید اتممت علیکم نعمتی عید ولایت

عید عفو و عید رحمت عید لطف بی نهایت

عید از مولا امیرالمؤمنین کردن حمایت

روی برگ هر گیاهی نقش بسته این روایت

کای تمام خلق نازل آیه اکمال دین شد

شیر حق نفس نبی حیدر امیرالمؤمنین شد

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

یا امیرالمؤمنین اینک به عالم رهبری کن

بر سران کل خلقت سرور برآر و سروری کن

تو ولی داور هستی داوری کن داوری کن

آفتاب ملک جان ها با فروغت دلبری کن

از غدیر خم بتاب و تا ابد روشنگری کن

آفتاب و ماه نه هفت آسمان را مشتری کن

چهره بگشا تا ببینندت که وجه کبریایی

سجده کن بهر خدایت تا نگویندت خدایی

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

بارها باید که دیوار حرم همچون درآید

قرن ها باید که چون بنت اسد ها مادر آید

چشمه چشمه اشک شوق از چشمه زمزم درآِد

بانگ خیر مقدم کعبه به عرش داور آید

بهر استقبال اول در جهان پیغمبر آید

تا به عالم یک امیرالمؤمین دیگر آید

اوست پیر آفرینش اوست میر آفرینش

اوست شمشیر الهی اوست شیر آفرینش

عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب

ذکر کل آفرینش یاعلی مولاست امشب

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=1625
00:00
  • نوای استودیویی «ای مبارک آیه اکمال دین» 00:00
00:00
  • نوای استودیویی «ای مبارک آیه اکمال دین» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟