همخوانی دختر باران

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه تواشیح رضوان قم

تنظیم: سید مهدی احمدی

شاعر: علی محلاتی

بازنشر از: نغمینو

همخوانی «دختر باران»

در ثنای ملیکه قم فاطمه معصومه
کپی لینک کوتاه
COPIED
https://naghmino.ir/?p=1612 COPIED

متن نغمه

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

ای دختر باران زند هر صبح و شب مهمان بوسه بر درت

من آمدم سویت دلم جامانده در کویت چون کبوترت

شیرین تر از شهد و عسل بانو سلام

تک بیت هر غزل بانو سلام

یاد خدا در گوشه گوشه این حرم

مصداقی از خیر العمل بانو سلام

همه جا بال فرشته شده فرش حرمت

آسمان سر به گذارد به عطا و کرمت

صوت قرآن و مناجات و نماز است و سلام

در میان حرم و صحن و شبستان امام

مهربان مهربان ملیکه شهر قم

سایه ات تا ابد شد جاودان بهر قم

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • همخوانی «دختر باران» 00:00

همخوانی «دختر باران»

در ثنای ملیکه قم فاطمه معصومه

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه تواشیح رضوان قم

تنظیم: سید مهدی احمدی

شاعر: علی محلاتی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

ای دختر باران زند هر صبح و شب مهمان بوسه بر درت

من آمدم سویت دلم جامانده در کویت چون کبوترت

شیرین تر از شهد و عسل بانو سلام

تک بیت هر غزل بانو سلام

یاد خدا در گوشه گوشه این حرم

مصداقی از خیر العمل بانو سلام

همه جا بال فرشته شده فرش حرمت

آسمان سر به گذارد به عطا و کرمت

صوت قرآن و مناجات و نماز است و سلام

در میان حرم و صحن و شبستان امام

مهربان مهربان ملیکه شهر قم

سایه ات تا ابد شد جاودان بهر قم

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=1612
00:00
  • همخوانی «دختر باران» 00:00
00:00
  • همخوانی «دختر باران» 00:00