جستجو
همخوانی دختر باران

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه تواشیح رضوان قم

تنظیم: سید مهدی احمدی

شاعر: علی محلاتی

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

ای دختر باران زند هر صبح و شب مهمان بوسه بر درت

من آمدم سویت دلم جامانده در کویت چون کبوترت

شیرین تر از شهد و عسل بانو سلام

تک بیت هر غزل بانو سلام

یاد خدا در گوشه گوشه این حرم

مصداقی از خیر العمل بانو سلام

همه جا بال فرشته شده فرش حرمت

آسمان سر به گذارد به عطا و کرمت

صوت قرآن و مناجات و نماز است و سلام

در میان حرم و صحن و شبستان امام

مهربان مهربان ملیکه شهر قم

سایه ات تا ابد شد جاودان بهر قم

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • همخوانی «دختر باران» 00:00

همخوانی «دختر باران»

در ثنای ملیکه قم فاطمه معصومه

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه تواشیح رضوان قم

تنظیم: سید مهدی احمدی

شاعر: علی محلاتی

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

ای دختر باران زند هر صبح و شب مهمان بوسه بر درت

من آمدم سویت دلم جامانده در کویت چون کبوترت

شیرین تر از شهد و عسل بانو سلام

تک بیت هر غزل بانو سلام

یاد خدا در گوشه گوشه این حرم

مصداقی از خیر العمل بانو سلام

همه جا بال فرشته شده فرش حرمت

آسمان سر به گذارد به عطا و کرمت

صوت قرآن و مناجات و نماز است و سلام

در میان حرم و صحن و شبستان امام

مهربان مهربان ملیکه شهر قم

سایه ات تا ابد شد جاودان بهر قم

عطر خدا دارد حرم شوق زیارت در سرم بانو کریمه سلام

تو سبز سبزی چون بهار گرمی مهرت ماندگار بانو کریمه سلام

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=1612
00:00
  • همخوانی «دختر باران» 00:00
00:00
  • همخوانی «دختر باران» 00:00
لطفاً سؤال خود را به abootaleb2345@gmail.com ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟