نغمینو در نظر دارد قابلیتی به نام لیست بخش به نغمینو اضافه نماید. این بخش به شما امکان می دهد تا نغمه های دسته خاص یا معیار خاص را به صورت مداوم و پیوسته پخش کنید و کاربر ملزم به خروج از صفحه نغمه و ورود به صفحه نغمه دیگر نباشد.

منتظر این قابلیت پرکاربرد باشید.