نغمینو قابلیتی ایجاد نموده بتوان نغمه ها را بر اساس معیار های مختلف مانند دسته بندی، آلبوم، حس و حال نغمه و نوع فایل صوتی فیلتر نمایید.

با این قابلیت می توان هر چه سریعتر به نغمه های موردنظر دست یافت و استفاده نمود. برای استفاده از این قابلیت کافی است روی دکمه زیر کلیک نمایید.